• Dzierżoniów, ul. Wierzbowa 1, tel. +48 660 549 531
  • Świdnica, ul. Lipowa 19, tel. +48 782 22 22 00

Programy żywieniowe

Indywidualny program żywieniowy

to „działania” dotyczącą redukcji lub zwiększenia masy ciała dla wszystkich, którzy chcą się zdrowo i prawidłowo odżywiać. Maja one pomóc osiągnąć wyznaczony cel za pomocą przykładowych jadłospisów, opartych na prawidłowym modelu odżywiania oraz wprowadzeniu ewentualnych zmianach nawyków żywieniowych i stylu życia. Realizacja odbywa się na wizytach, w ramach których prowadzona jest edukacja żywieniowa i analiza oraz obserwacja zmiany prowadzących do osiągnięcia przez pacjenta celu.

Obejmuje on:

  • I wizytę – konsultacja (m.in. wywiad żywieniowy, analiza składu ciała, ocena sposobu odżywiania, przedstawienie zapotrzebowań i norm żywieniowych, określenie celów, warianty współpracy)
  • II i III wizyte (często pakiet ok.2-3 miesięczny) – przekazanie 2 jadłospisów oraz ich szczegółowe omówienie, ustalenie planu żywieniowego, kontrola, pomiary, analizy parametrów itp., zalecenia pokontrolne na bazie osiągniętych wyników parametrów, omówienie ewentualnych trudności, edukacja żywieniowa, motywacja
  • Wizyty kontrolne – liczba spotkań ustalana indywidualnie, pomiary, dalsza edukacja, zalecenia na bazie osiąganych wyników, zalecenia do modyfikacji diet, motywacja
  • Wizyta końcowa – zalecenia zależne od uzyskanego celu.

Po pierwszej wizycie jest potrzebnych kilka dni na przygotowanie indywidualnego jadłospisu. Częstotliwość wizyt kontrolnych to okres ok. 5-6 tygodni.
Podczas całego czasu trwania współpracy jest utrzymywany stały kontakt telefoniczny i mailowy z prowadzącą, gdzie na bieżąco można zadawać pytanie.